Hvem er turoperatør


I henhold til Forskrift om turisme, feltopplegg og annen reisevirksomhet på Svalbard (Turistforskriften) er du definert som turoperatør dersom du mot vederlag organiserer en reise til eller på Svalbard med tilhørende tjenester som transport, overnatting og aktiviteter.

Publisert 05.04.2019, Oppdatert 10.11.2023

Som vederlag regnes også det som innbetales til dekning av faktiske utgifter uten at det er beregnet fortjeneste. Med andre ord, planlegger du for eksempel å organisere et båtcruise, en snøskutertur, en skitur eller andre turer på Svalbard, anses du som turoperatør. Seilforeninger som arrangerer turer for sine medlemmer ansees som turoperatører.

Turoperatører på Svalbard er underlagt spesielle regler. Disse følger blant annet av Forskrift om turisme, feltopplegg og annen reisevirksomhet på Svalbard. Planlegger du turoperatørvirksomhet på Svalbard, må du lese forskriftene nøye.

Lover og forskrifter

Kontaktpersoner