Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Hund til Svalbard


For å ta med hund til Svalbard kreves tillatelse fra Mattilsynet.

Forventet saksbehandlingstid er tre uker, og søknad må være mottatt hos Mattilsynet senest fire uker før avreise om du skal være sikker på å få svar i rett tid.

Send søknad med kopi av hundepass med vaksineringer og blodprøvekontroll til postmottak@mattilsynet.no.

Du må kontakte Widerøe Ground Handling på flyplassen umiddelbart etter landing i Longyearbyen for registrering og kontroll av papirer.