Høringsuttalelser oppstartmelding


Til høyre på denne siden finner du høringsuttalelsene til oppstartmeldingen som var kommet inn til fristen 15. oktober 2019. Det kom inn 28 innspill.

Publisert 15.11.2019

Tre arbeidsgrupper bidro med innspill i prosessen med oppstarts meldingen fra 2019 (Melding om oppstart av arbeid med forvaltnings- og verneplaner 2019). Disse innspillene handler også om vern av nedre Adventdalen. De tre arbeidsgruppene er

  1. Offentlig tjenesteyting og frivillige organisasjoner
  2. Næringsliv
  3. Forskning/utdanning

 

Innspillene ligger her: Arbeidsgruppene | Sysselmesteren på Svalbard