Publisert 18.07.2024

Schengen-visum – sjekkliste for søknader fra Svalbard

Når du skal søke visum eller opphold i Norge, må du alltid levere inn en rekke dokumenter til politiet eller ambassaden. UDI har laget sjekklister som forklarer hvilke dokumenter du må levere inn som vedlegg til søknaden din. Endelig foreligger det også en egen sjekkliste for søknader fra Svalbard.


Publisert 16.07.2024

Forelegg for kjøring på tundra i et kulturminneområde

Sysselmesteren har ilagt to turister forelegg på 20 000 kroner hver for kjøring på tundra i et automatisk fredet kulturminneområde i Longyearbyen.


Publisert 09.07.2024

Bøtelagt for ikke å melde inn turopplegg

Sysselmesteren har ilagt en fransk turoperatør en bot på 100 000 kroner for å ha unnlatt å gi melding om planlagte turopplegg innen åtte uker før opplegget starter. 


Publisert 01.07.2024

Forelegg for å ha forstyrret isbjørn

To guider i et fransk rederi er ilagt forelegg på 20 000 kroner hver for å ha oppsøkt og forstyrret isbjørn.


Publisert 26.06.2024

Åpningstider i juli

Sysselmesteren har åpent for publikum kl. 10:00-13:00 i juli.


Publisert 21.06.2024

Varsle om funn av døde fugler og dyr

Sysselmesteren ber om at folk som finner døde fugler eller dyr varsler oss med posisjon og bilder.


Publisert 13.06.2024

Forelegg på 1 million kroner for å ha seilt med tungolje

Et utenlandsk rederi er ilagt et inndragningsforelegg på 1 million kroner for å ha seilt et av sine skip med tungolje om bord innenfor territorialfarvannet rundt Svalbard, som er et brudd på Svalbardmiljøloven. I tillegg er kapteinen ilagt et forelegg på 30 000 kroner.


Publisert 11.06.2024

El-sykkel kun tillatt på vei

Sysselmesteren minner om regelverket for bruk av sykkel, el-sykkel og hundevogn i terrenget på Svalbard.


Publisert 03.06.2024

Brannsak henlagt

Sysselmesteren har henlagt saken etter brannen i vei 232-36 den 4. februar 2024. Saken er henlagt fordi det er ikke bevist straffbare forhold.


Publisert 27.05.2024

Informasjonsmøte 5. juni kl. 18

I forbindelse med revidering av retningslinjene for bruk av beskyttelsesmidler mot isbjørn, inviterer Sysselmesteren til informasjonsmøte onsdag 5. juni.