Våpen


På grunn av isbjørnfaren på Svalbard skal alle som beveger seg utenfor bosettingene ha egnede midler til skremming av isbjørn. Sysselmesteren anbefaler også å ha med skytevåpen. Saksbehandlingstiden for alle typer våpensøknader er inntil fire uker.

Publisert 01.04.2019, Oppdatert 03.06.2024

Det er forbudt å bære ladd våpen innenfor bosettingen i Longyearbyen. Våpenet skal bæres slik at alle kan se at det er tomt for ammunisjon. Det er ikke tillatt å bære våpen i butikker eller offentlige bygg.

Har du spørsmål rundt våpen på Svalbard, kan disse sendes til firmapost@sysselmesteren.no