Samfunnssikkerhet og beredskap


Sysselmesteren har en sentral rolle i å ivareta sikkerhet og beredskap på Svalbard. Med det omfattende ansvar og mangfold av oppgaver dette medfører, stilles det krav til kompetanse, planlegging, øvelser og ikke minst samordning, så vel internt som med eksterne aktører.

Publisert 01.04.2019

Kontaktpersoner