Lokal snøskredvarsling for bebyggelse i Longyearbyen


I perioden 1. november til 31. mai utarbeider NVE daglige skredvarsler for Nordenskiöld Land. I tillegg til det regionale varselet vurderes også faren for naturlig utløste skred som kan true utsatt bebyggelsen i Longyearbyen. 

Publisert 15.04.2019, Oppdatert 16.01.2023

Varslene utarbeides av NGI. Disse varslene vil være basert på generelt vær- og skredvarsel, lokalt værvarsel, lokale skredobservasjoner og kunnskap om skredbaner i Longyeardalen.

Prognoser og lokale observasjoner som viser økt fare for skred mot bebyggelse i Longyearbyen, utløser en varsling til Sysselmesteren og til Longyearbyen lokalstyre. Når varsel er mottatt, vurderer Sysselmesteren situasjonen og hvorvidt tiltak skal iverksettes.

Informasjon om lokale skredfarevurderinger finner du på Sysselmesterens nettsider og på Sysselmesterens Facebook-område. Ved evakuering av skredutsatte områder i Longyearbyen blir beboere i de aktuelle områdene kontaktet direkte.