Gjeldende arealplaner


Longyearbyen lokalstyre er planansvarlig innenfor Longyearbyen planområde, mens Sysselmesteren er klageinstans. I de andre planområdene er grunneier planansvarlig, mens Sysselmesteren har myndighet til å vedta planer og behandle meldinger og søknader.

Publisert 05.04.2019

Longyearbyen
Gjeldende arealplan ble vedtatt i 2017. Gjeldende arealplan og delplaner ligger på hjemmesidene til Longyearbyen lokalstyre.

Ny-Ålesund
Kings Bay AS er planansvarlig. Gjeldende arealplan ble vedtatt i 2024. Gjeldende arealplan og delplan ligger på hjemmesidene til Kings Bay AS.

Barentsburg
Trust Arktikugol er planansvarlig. Gjeldende arealplan ble vedtatt i 2004. Arealplanen er nå under revidering. Det er fire delplaner innenfor planområdet i tillegg til arealplanen.

Pyramiden
Trust Arktikugol er planansvarlig. Gjeldende arealplan ble vedtatt i 2014. Kontakt Sysselmesteren for å få andre vedlegg til planen. Arealplanen er oversatt til engelsk og russisk.

Colesbukta
Trust Arktikugol er planansvarlig. Det er ingen vedatt arealplan for Colesbukta planområde.