Arealplanlegging


Bosetting og næringsvirksomhet på Svalbard skal som hovedregel lokaliseres til planområdene. Planområdene på Svalbard er Longyearbyen, Ny-Ålesund, Svea, Barentsburg, Pyramiden og Colesbukta.

Publisert 05.04.2019

Longyearbyen lokalstyre er planansvarlig innenfor Longyearbyen planområde, og har myndighet til å vedta planer og behandle meldinger om virksomhet. I de andre planområdene er grunneier planansvarlig, mens Sysselmesteren har myndighet til å vedta planer og behandle meldinger og søknader om virksomhet.

Du finner lenke til Regjeringens veileder for arealplanlegging og konsekvensutredninger på Svalbard til høyre.