Konsekvensutredninger


Svalbardmiljøloven setter krav til særskilt konsekvensutredning (KU) av virksomhet som kan få mer enn ubetydelige virkninger for naturmiljøet utenfor planområdene, eller kan få betydelig eller langvarig virkning for miljø og samfunn i et planområde.

Publisert 05.04.2019

En konsekvensutredning har som formål å klarlegge konsekvensene av et tiltak for å bedre beslutningsprosessen.

Bestemmelser om konsekvensutredninger er fastsatt i svalbardmiljøloven §§ 59 – 61, samt i forskrift om konsekvensutredninger og avgrensning av planområdene på Svalbard.

Du finner lenke til Regjeringens veileder for arealplanlegging og konsekvensutredninger på Svalbard til høyre.