Konsekvensutredning - deponi for forurensende masser i Longyearbyen


Longyarbyen lokalstyre arbeider med planer for et nytt deponi for forurensede masser og avfall. Tiltaket skal konsekvensutredes. Se relevante dokumenter til høyre.

 

Publisert 19.03.2020