Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Konsekvensutredning - utvidelse av Svalbard satelittstasjon på Platåberget


KSAT arbeider med planer for utvidelse av Svalbard satelittstasjon. Tiltaket skal konsekvensutredes. Se relevante dokumenter til høyre.