Konsekvensutredning - utvidelse av Svalbard satelittstasjon på Platåberget


KSAT arbeider med planer for utvidelse av Svalbard satelittstasjon. Tiltaket skal konsekvensutredes. Se relevante dokumenter til høyre.

Publisert 12.08.2021