Konsekvensutredning - kai med fiske- og krabbemottak i Barentsburg


Arctic Resource Norway arbeider med planer for ny kai med fiske- og krabbemottak i Barentsburg. Tiltaket skal konsekvensutredes. Se relevante dokumenter til høyre.

Publisert 09.02.2021

Når Sysselmannen mottar forslag til konsekvensutredning vil den bli sendt på høring samtidig med søknad om tillatelse. Etter at høringsinnspill er mottatt skal Sysselmannen avgjøre om konsekvensutredningen kan godkjennes.

Arbeidet med konsekvensutredning utføres etter svalbardmiljøloven og forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard.

Etablering av kai og fiskemottak og krabbemottak en er ikke i tråd med gjeldende arealplan for Barentsburg. Arealplanen må derfor endres før søknad om tiltak kan behandles.