Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Konsekvensutredning - kai med fiske- og krabbemottak i Barentsburg


Arctic Resource Norway arbeider med planer for ny kai med fiske- og krabbemottak i Barentsburg. Tiltaket skal konsekvensutredes. Se relevante dokumenter til høyre.

Når Sysselmannen mottar forslag til konsekvensutredning vil den bli sendt på høring samtidig med søknad om tillatelse. Etter at høringsinnspill er mottatt skal Sysselmannen avgjøre om konsekvensutredningen kan godkjennes.

Arbeidet med konsekvensutredning utføres etter svalbardmiljøloven og forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard.

Etablering av kai og fiskemottak og krabbemottak en er ikke i tråd med gjeldende arealplan for Barentsburg. Arealplanen må derfor endres før søknad om tiltak kan behandles.