Kulturminner


Vern av kulturminner på Svalbard er hjemlet i svalbardmiljøloven. Det overordnede prinsippet er at Svalbards kulturminner skal vernes og ivaretas som en del av Svalbards kulturarv og identitet, og være et ledd i en helhetlig miljøforvaltning.

Publisert 05.04.2019

På Svalbard er alle kulturminner fra før 1946 automatisk fredet. I tillegg er alle spor etter menneskegraver, herunder kors og andre gravmarkeringer, samt bein og beinrester i og på markoverflaten automatisk fredet uavhengig av alder. Det samme gjelder skjelettrester på slakteplasser for hvalross og hval og installasjoner i forbindelse med selvskudd for isbjørn (selvskuddskasse).

Automatisk fredete kulturminner har en sikringssone på 100 meter i alle retninger rundt den synlige eller kjente ytterkanten av kulturminnet. Sikringssonen har samme fredningsbestemmelser som selve kulturminnet.