Politi


Svalbard er eget politidistrikt. Sysselmesteren har myndighet på lik linje med en politimester på fastlandet. Dette inkluderer påtalemyndighet for Svalbard. 

Publisert 01.04.2019

Politiet på Svalbard har de samme ansvarsområder som politi- og lensmannsetaten på fastlandet. Politiet er fullt integrert i de nasjonale politisystemene som dekker operative og etterforskningsmessige behov. Sysselmesteren på Svalbard har vaktberedskap hele døgnet. Redningstjeneste og beredskap er sammen med etterforskning og straffesaksbehandling viktige deler av politiets ansvarsområde.