Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Arbeidsgruppene


Arbeidet involverer både brukere av områdene og offentlig forvaltning. Tre arbeidsgrupper skal bidra med informasjon og innspill gjennom å jobbe med relevante spørsmål underveis i prosessen. Oppsummeringene etter møtene i arbeidsgruppene vil bli lagt ut på denne siden. Arbeidsgruppene er delt inn etter tema og virkeområde. Her finner du en oversikt over hvem som deltar i arbeidsgruppene.

Møtereferater fra arbeidsgruppene: