Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Forskning/utdanning


Til høyre finner du referater fra møtene i arbeidsgruppen.