Arbeidsgruppene


Arbeidet involverer både brukere av områdene og offentlig forvaltning. Tre arbeidsgrupper skal bidra med informasjon og innspill gjennom å jobbe med relevante spørsmål underveis i prosessen. Oppsummeringene etter møtene i arbeidsgruppene vil bli lagt ut på denne siden. Arbeidsgruppene er delt inn etter tema og virkeområde. Her finner du en oversikt over hvem som deltar i arbeidsgruppene.

Møtereferater fra arbeidsgruppene:

Publisert 02.12.2019