Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Leie av våpen


Våpen til isbjørnbeskyttelse kan leies hos autoriserte våpenforhandlere. Følgende krav gjelder:

Privatpersoner over 18 år må søke sitt politidistrikt om tillatelse til å få leie rifle/hagle til isbjørnbeskyttelse, dersom de ikke er regsitrert i befolkningsregisteret for Svalbard.

Privatpersoner over 18 år som har gyldig våpenkort eller europeisk våpenpass kan leie rifle uten å søke.

Gyldig legitimasjon med bilde må forevises sammen med gyldig våpenkort hos utleier. Utenlandsk våpenkort/tillatelse må være oversatt til norsk eller engelsk.

Generelle krav til søker:

  • søkeren må oppfylle krav til vandel, edruelighet og skikkethet
  • søkeren må oppfylle alderskrav på 18 år
  • søkeren må kunne dokumentere tilstrekkelig ferdighet i håndtering og bruk av jaktvåpen

Dokumentasjon til søknaden må være oversatt til norsk eller engelsk.

Leievåpenet kan ikke overlates til andre, heller ikke i forbindelse med utlevering av våpenet fra utleier eller ved tilbakelevering.

Spørsmål om leie av våpen

Har du spørsmål om leie av våpen, send epost til vaapen@sysselmesteren.no