Melde-, forsikrings- og rapporteringsplikt


Brukere opplever fortsatt at det er problemer med det elektroniske meldeskjemaet. Problemet er hovedsakelig knyttet til mellomlagring av meldeskjemaene og man vil kunne oppleve feilmeldinger ved innsending av skjema. Sysselmesteren anbefaler derfor at dere inntil videre fyller ut et helt nytt skjema i et privat nettleser vindu, uten å være logget inn og sender dette inn i én operasjon for å unngå problemer. Skjemaleverandøren jobber for å løse dette problemet.

Om du allerede har fylt ut et skjema, men får feilmelding ved innsending kan du lagre skjemaet som en PDF (trykk "skriv ut" øverst på siden for å generere PDF) og sende denne til firmapost@sysselmesteren.no for behandling. Husk å legge ved de opprinnelige vedleggene i samme e-post.

En turoperatør skal gi melding om planlagt virksomhet på Svalbard til Sysselmesteren på Svalbard i god tid før hver sesong, og senest åtte uker før aktivitetene er planlagt å starte.

 

 

Sysselmesteren på Svalbard stiller krav til hva en slik melding skal inneholde. Det skal kun sendes inn en melding per sesong, som inkluderer alle aktivitetene gjeldende sesong. Sysselmesteren krever at alle meldinger om turopplegg skal leveres elektronisk.

Turoperatører har ansvar for å tegne forsikring eller stille bankgaranti for utgifter til eventuelle søk, redningsoperasjoner eller pasienttransporter som måtte blir nødvendig i forbindelse med virksomheten på Svalbard. Sysselmesteren fastsetter størrelsen basert på opplysningene gitt i melding om turopplegg. 

Turoperatører har plikt til å rapportere gjennomført aktivitet. Cruise- og båtoperatører rapporterer via seilingsrapporter.