Turoperatører


Turoperatører på Svalbard må sette seg inn i gjeldende regelverk. De må melde turopplegget sitt til Sysselmesteren på Svalbard. Turmeldingen må leveres senest åtte uker før planlagt oppstart. Turoperatører har plikt til å rapportere etter utført aktivitet. 

Publisert 05.04.2019, Oppdatert 21.03.2023

Sysselmesteren gjør oppmerksom på nytt våpenregelverk fra 1. juni 2021. Les mer her.