Forslag til utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark– offentlig høring


Høringer til forslaget til utvidelse av Nordenskiöld land nasjonalpark med forslag til endringer i verneforskriften ble avsluttet 15. mars 2021. Regjeringen vedtok og ny forskrift 18. juni 2021 og navnet på nasjonalparken ble endret til Van Mijenfjorden nasjonalpark

 

Publisert 06.01.2021

Sysselmannen foreslår å utvide grensene for Nordenskiöld Land nasjonalpark som kartet nedenfor viser. Det mest berørte områdene rundt Svea foreslås å unntas fra nasjonalparken.

I forslag til ny verneforskrift for nasjonalparken foreslås både en videreføring av eksisterende bestemmelser og enkelte nye reguleringer. De viktigste endringene som foreslås er regulering av motorferdsel på sjøis, forbud mot isbryting, og ferdselsforbud i tre avgrensede områder i hekketiden for fugl. Les mer om forskriftsendringene, bakgrunn for arbeidet, beskrivelse av prosessen og mere informasjon i høringsdokumentene med vedlegg.