Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Barentsburg - Høringsinnspill ny kai og fiskemottak / krabbemottak


Sysselmannen har mottatt 17 uttalelser til forslag til utredningsprogram for konsekvensutredning (KU) for ny kai og bygninger for fiskemottak og krabbemottak i Barentsburg. Høringen ble avsluttet 9. april.

Se lenke til høringen og høringsinnspillene til høyre.  

Videre saksgang er at Sysselmannen gjennomgår uttalelsene, og utarbeider og godkjenner et endelig utredningsprogram. Utredningsprogrammet skal fastsette hvilke utredninger som må gjennomføres for å belyse tiltakets konsekvenser.
Deretter skal tiltakshaver utarbeide konsekvensutredningen i henhold til utredningsprogrammet.


Når Sysselmannen mottar forslag til konsekvensutredning vil den bli sendt på høring samtidig med søknad om tillatelse. Etter at høringsinnspill er mottatt skal Sysselmannen avgjøre om konsekvensutredningen kan godkjennes.

Arbeidet med konsekvensutredning utføres etter svalbardmiljøloven og forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard.

Etablering av kai og fiskemottak og krabbemottak en er ikke i tråd med gjeldende arealplan for Barentsburg. Arealplanen må derfor endres før søknad om tiltak kan behandles.