Dagens sysselmester

Sysselmester Lars Fause. Foto: Ragnhild Utne.

Lars Fause tiltrådte som sysselmann 24. juni 2021. 1. juli 2021 ble tittelen endret til sysselmester.

Publisert 01.07.2019, Oppdatert 22.04.2024

Lars Fause kom fra stillingen som førstestatsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter. Han var assisterende sysselmann på Svalbard fra 2008 til 2010.

Lars Fause er født 20. februar 1965 og utdannet cand. jur. fra Universitetet i Tromsø i 1991. Han arbeidet en kort periode som politifullmektig ved Oslo politidistrikt fra 1992, videre som politiadvokat ved Troms politidistrikt fra 1993 og som dommerfullmektig ved Trondenes tingrett i Harstad fra 1994 til 1995.

Fra 1996 til 2002 var han statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter. Han har lang erfaring som øverste leder av påtalemyndigheten i Troms og Finnmark, først i perioden fra 2003 til 2008, og deretter i perioden fra 2011 til 2020.