Tidligere sysselmenn


Svalbardloven fra 1925 slår fast at "På Svalbard skal det være en sysselmann, som oppnevnes av Kongen". Sysselmann betyr høyeste offentlige tjenestemann og er en eldre norsk betegnelse for kongens fremste ombudsmann i regionen. 1. juli 2021 ble tittelen endret til sysselmester.

Publisert 18.06.2019, Oppdatert 03.01.2023

Disse har vært sysselmenn på Svalbard:

2015 - 2021

   Kjerstin Askholt

2009 - 2015

   Odd Olsen Ingerø

2005 - 2009

   Per Sefland

2005

   Sven Ole Fagernæs

2001 - 2005

   Odd Olsen Ingerø

1998 - 2001

   Morten Ruud

1995 - 1998

   Ann-Kristin Olsen

1991 - 1995

   Odd Blomdal

1986 - 1991

   Leif Eldring

1982 - 1986

   Carl A. Wendt

1978 - 1982

   Jan S. Grøndahl

1974 - 1978

   Leif Eldring

1970 - 1974

   Frederik Beichmann

1967 - 1970

   Stephen Stephensen

1963 - 1967

   Tollef Landsverk

1960 - 1963

   Finn Backer Midbøe

1956 - 1960

   Odd Birketvedt

1945 - 1956

   Håkon Balstad

1935 - 1942

   Wolmer Marlow

1933 - 1935

   Helge Ingstad (fullmektig)

1932 - 1933

   Wolmer Marlow (konstituert sysselmann)

1925 - 1935

   Johannes Gerckens Bassøe