Skuterkjøring i skuterfritt område

Det er bare er fastboende på Svalbard som har lov til å kjøre snøskuter i skuterfritt område fram til 1. mars. Besøkende kan være passasjerer, men kan ikke kjøre egen skuter i området.

Publisert 07.02.2024

Sysselmesteren minner om at det er bare er fastboende på Svalbard som har lov til å kjøre snøskuter fram til 1. mars i det skuterfrie området som er markert med grønt på kart A i Forskrift om motorferdsel på Svalbard (se vedlagte kart).

Tilreisende/besøkende har ikke lov til å kjøre egen skuter i det grønne området, heller ikke sammen med fastboende, men de kan være passasjerer. Dette gjelder for eksempel kjøring til Scott Turnerbreen. Det er heller ikke tillatt å gjennomføre organiserte skuterturer med turister i dette området.

Etter 1. mars er det motorferdselsforbud for alle i dette området.

For kjøring i Sør-Spitsbergen, Forlandet og Nordvest-Spitsbergen nasjonalparker kreves det tillatelse fra Sysselmesteren. Se lenke til Søknad for fastboende om bruk av snøskuter til nasjonalparkene.  

De som har vært på tur skal også rapportere etter turen gjennom skjema på samme nettside. 

Les mer om ferdselsrestriksjoner og se nedlastbart kart via lenker.