Helikopterinspeksjon av breer

Ned Rabotbreen. Foto: Sysselmesteren på Svalbard.

Sysselmesteren har i høst fløyet med helikopter over breområder der det er mye ferdsel, spesielt vinterstid.

Publisert 15.01.2024

I oktober ble det gjort to breflyvninger med observatører fra Sysselmesteren, reiselivet og Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps. Flyrutene var:

Flyvning 1:
Adventdalen – Møysalbreen – Drønbreen – Eskerdalen – Sassendalen – Rabotbreen – Nordmannsfonna – Ulvebreen – Usherbreen – Mohnbukta – Königsbergbreen – Agardhdalen –Passbreen – Kjellstrømdalen – Gustavdalen – Danzigdalen – Svalbreen – Bromelldalen –Kvitskarvbreen – Sysselmannbreen – Akseløya – Kapp Linné.

Flyvning 2:
Adventdalen – Møysalbreen – Kokbreen – Slakbreen – Rabotbreen – Fimbulisen – Von Postbreen – Philippbreen – Filchnerfonna – Lomonosovfonna – Mittag-Lefflerbreen – Ragnarbreen – Hørbyebreen – Sefstrømbreen – Hamarbreen – Infantfonna – Dronningpasset – Kongsvegen – Sidevegen – Austre Osbornebreen – Devikbreen – Vintervegen – Borebreen – Nansenpasset – Esmarkbreen – Trygghamna.

Se bilder og kart i vedlagte dokumenter.

Sysselmesteren understreker at bilder og kart ikke sier noe om forholdene andre steder enn de som er omtalt.  Det betyr med andre ord ikke at det er trygt alle andre steder.

De som ferdes ute i naturen på Svalbard oppfordres som alltid til å ta sine forholdsregler og være varsomme. Forholdene kan også ha endret seg etter overflyvningene. Sikkerheten er den enkeltes ansvar.