Nye rutiner for visum-, opphold eller statsborgerskapssøknader


Sysselmesteren innfører nye rutiner for søknader om visum-, opphold eller statsborgerskapssøknader. Bestilling av time skal nå gjøres per epost.

Publisert 20.06.2023

For å effektivisere visumbehandlingen endrer nå Sysselmesteren på rutinene for søknader om visum, opphold eller statsborgerskap.

For bestilling av time til visum, opphold eller statsborgerskap må du sende e-post til visum@sysselmesteren.no. Dette gjelder også hastehenvendelser. E-posten må inneholde navn og nasjonalitet på søker.

Dersom din henvendelse gjelder søknad som allerede er levert til Sysselmesteren, kan du kontakte oss på visum@sysselmesteren.no, eller pr. telefon (+47) 79 02 43 00 på mandager mellom kl. 10:00 og kl. 14:00.

For generelle spørsmål om visum og utlendingssaker må du ta kontakt med Utlendingsdirektoratet (UDI).

Les mer om visum og utlendingssaker her: https://www.sysselmesteren.no/nb/pass-og-visum/visum/