Pass, nasjonalt ID-kort og visum


Reglene for innreise og opphold er annerledes på Svalbard enn i Fastlands-Norge. Selv om Norge er en del av Schengen-samarbeidet, er Svalbard holdt utenfor. 

Vær ute i god tid om du skal søke om eller fornye visum eller pass. Leveringstiden for pass og nasjonalt ID-kort er fire-fem uker.

Dersom du skal ha visum, kan du henvende deg til sysselmesterkontoret mellom 09.00 og 14.30 på tirsdager og fredager. Behandlingstiden for visumsøknader kan være inntil 14 dager. Dersom du skal ha pass, må bestille time hos Sysselmesteren på nett.

Godkjente reisedokumenter

For reiser til/fra Svalbard vil i en overgangsperiode fram til og med 31. august 2022 følgende godkjennes som reisedokument for norske borgere i tillegg til pass:

  1. førerkort utstedt etter 1998
  2. bankkort, eller
  3. Forsvarsdepartementets Identitetskort (FD-ID).

Disse må minst inneholder navn, bilde og fødselsdato og være utstedt i Norge.

Barn trenger i overgangsperioden ikke forevise godkjent reisedokument dersom barnet identifiseres av en voksen som følger barnet til flyet eller som reiser sammen med barnet.