Høringssvar midlertidige endringer i motorferdselforskriften


Sysselmesteren har motatt 12 høringssvar til forslaget om midlertidige endringer i motorferdselsforskriften. De foreslåtte endringene omfatter ferdsel på sjøisen i områdende Billefjorden og Tempelfjorden.

Publisert 10.02.2022

Sysselmesteren vil nå gå gjennom alle høringssvarene, og gjøre en endelig beslutning innen 1. mars 2022. Høringssvarene kan lastes ned via lenke til høyre.