Naturreservater


På Svalbard er det 21 større og mindre naturreservater. Se også kart over naturreservater for fugl.

På naturreservatene på Bjørnøya og Moffen er det ferdselsforbud deler av året:

  • Bjørnøya (nordøst): 15.6 - 31.8
  • Bjørnøya (sør): 1.4 - 31.8
  • Moffen naturreservat: 15.5 - 15.9
  • Nordaust-Svalbard naturreservat - se oversiktskart 
  • Søraust-Svalbard naturreservat - se oversiktskart
  • Hopen naturreservat
  • Ossian Sars naturreservat