Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Naturreservater


På Svalbard er det 21 større og mindre naturreservater. Se også kart over naturreservater for fugl.

På naturreservatene på Bjørnøya og Moffen er det ferdselsforbud deler av året:

  • Bjørnøya (nordøst): 15.6 - 31.8
  • Bjørnøya (sør): 1.4 - 31.8
  • Moffen naturreservat: 15.5 - 15.9
  • Nordaust-Svalbard naturreservat - se oversiktskart 
  • Søraust-Svalbard naturreservat - se oversiktskart
  • Hopen naturreservat
  • Ossian Sars naturreservat