Geotopvern


Festningen geoptopvernområde ligger ytterst i Grønfjorden ved munningen av Isfjorden. I det kjente Festningsprofilet er det en geologisk lagrekke som er avsatt gjennom flere hundre millioner år. På østsiden av Festningsodden er det funnet fossile fotspor etter en planteetende dinosaur av arten Iguanodon.

Publisert 09.05.2019