Hund og kjæledyr


Det er forbudt å innføre levende pattedyr og fugler til Svalbard, med unntak av burfugl, kanin og smågnagere fra Norge og Sverige og burfugl fra Finland. Mattilsynet kan gi tillatelse til innførsel av hund.

Publisert 03.04.2019

Sysselmesteren holder oppdatert en database over alle hunder på Svalbard. Vi ber derfor alle gi beskjed når hunder bytter eier, dør eller flytter til fastlandet. Send e-post til firmapost@sysselmesteren.no

Burfugl, kanin og smågnagere fra Norge og Sverige og burfugl fra Finland må følges av et identifikasjonsdokument som er utstedt av en autorisert veterinær i avsenderlandet.

Lenker