Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Hund fra Svalbard


Det er ikke krav om skriftlig tillatelse for å ta med hund fra Svalbard til fastlandet, men alle hunder skal kontrolleres før de kommer inn i Schengen-området. Kontakt Mattilsynet dersom du har spørsmål om å ta hund fra Svalbard.

Reisende fra Svalbard kan ankomme fastlandet via Tromsø lufthavn eller Gardermoen. Det er også mulig å ankomme fastlandet med båt via Tromsø havn. Ved ankomst skal hunden kontrolleres av Tollvesenet eller Mattilsynet. Dersom du reise fra Longyearbyen til Tromsø med fly, gjøres kontrollen på flyplassen i Longyearbyen. Du som eier må uoppfordret vise fram hunden og passet/sertifikatet og dokumentere at:

  • hunden er identitetsmerket.
  • hunden er grunnvaksinert og eventuelt revaksinert mot rabies i overensstemmelse med vaksineprodusentens anbefaling.
  • det er tatt blodprøve av hunden tidligst 30 dager (og senest gyldighetsdato for rabiesvaksinasjonen) etter vaksinasjonen mot rabies. Analyse ved godkjent laboratorium må vise et nivå antistoff mot rabiesvirus som er minimum 0,5 IE/ ml. Valper skal være 12 uker eller eldre når vaksinen som danner utgangspunkt for testing, settes.
  • dokumentasjon på tilfredsstillende blodprøvekontroll. Autorisert veterinær skal dokumentere blodprøvekontroll som viser tilfredsstillende antistoffnivå i hundens pass. Dersom blodprøvekontroll utføres på Svalbard, vil det være en venteperiode på 90 dager etter positiv test før det er mulig å ta hunden til fastlandet.
  • hunden skal behandles mot echinococcose (eg. Echinococcus multilocularis/"revens lille bendelorm") 24 – 120 timer (1 - 5 dager) før innreise til Norge/Schengen, og behandlingen skal attesteres i passet av autorisert veterinær.
  • hunder født på Svalbard uten hundepass trenger helsesertifikat som er utstedt av Mattilsynet tidligst 10 dager før avreise.
  • hunder født på Svalbard uten hundepass kan kun innføres til fastlandet via Gardermoen.

Vær oppmerksom på at flyselskapene kan ha egne regler for å ha med kjæledyr på flyene. Kontakt flyselskapet for informasjon.

NB!
Ved ankomst til fastlandet skal du gå på rødt gjennom tollen og uoppfordret vise frem hunden og hundens pass/ helsesertifikat til Tollvesen eller Mattilsynet.

Skal du til fra Svalbard til Fastlands-Norge via Tromsø lufthavn:
Mattilsynet samarbeider med Widerøe Ground Handling i Longyearbyen, og reisende med kjæledyr skal møte opp på flyplassen seinest en time før avreise. Alle pålagte dokumenter skal, samtidig med kjæledyret, kunne vises for kontroll etter innsjekk på fly og ved ankomst grensekontroll. Kjæledyr kontrollert ved innsjekk, trenger ikke ny kontroll i Tromsø ved transitt til Gardermoen. Dersom Mattilsynet ikke har mottatt forhåndsvarsel om reise til eller via Tromsø, må dyreeier påregne ekstra ventetid i Longyearbyen, og vedkommende kan risikere å ikke rekke flyet. Kjæledyr som ikke blir kontrollert eller ikke oppfyller kravene, kan ikke bli med på fly til Tromsø. Videre oppstalling på Svalbard er eiers ansvar og Mattilsynet uvedkommende.

Hvis du ankommer med båt, bør du melde fra til Mattilsynet 48 timer i forveien. Ring 22 40 00 00 evt. send melding til postmottak@mattilsynet.no

Ingen forhåndsvarsling er nødvendig ved ankomst til Gardermoen.