Kjøreseddel


Søknad om kjøreseddel behandles hos Sysselmesteren på Svalbard. Saksbehandlingstiden for kjøresedler er inntil fire uker.

Publisert 08.05.2019, Oppdatert 12.01.2024

For å kjøre persontransport mot vederlag må man medbringe gyldig førerkort sammen med kjøreseddelen.

Krav for å få kjøreseddel er:

  • Søker må være minimum 20år
  • Søker må ha gyldig førerkort
  • Søker må ha godkjent vandel

Utenlandske borgere som ikke kan dokumentere botid av lengre varighet på Svalbard eller fastlandet må levere vandelsattest fra hjemlandet.

Kjøreseddelen utstedes med en varighet på fem år og gjelder for Longyearbyen.