Tungoljeforbud


Fra 1. januar 2022 er det ikke tillatt for skip som anløper territorialfarvannet rundt Svalbard å bruke eller ha om bord petroleumsbasert drivstoff med høyere viskositet, tetthet eller stivnepunkt enn tillatt for marin gassolje.

Publisert 17.11.2022

Marin gassolje er definert i egen forskrift gitt av departementet: Forskrift om definisjon av marin gassolje i svalbardmiljøloven § 82a.

Forbudet fremgår av svalbardmiljøloven § 82a.

Hensikten med forbudet er å unngå utslipp av tungolje og begrense forurensningen ved skipsuhell i territorialfarvannet rundt Svalbard. I stedet må skip i disse områdene bruke lett marin diesel som gir mindre alvorlig forurensning ved utslipp.