Akutt forurensning


Oppdager du akutt forurensning, plikter du å varsle Sysselmesteren.

Publisert 17.11.2022

Definisjonen på forurensning er tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunn som kan være tilskade eller ulempe for miljøet. Akutt forurensing er forurensning av betydning som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt, jf. svalbardmiljøloven § 65.

Eksempel på akutt forurensning kan være utslipp fra tank etter grunnstøting av et skip,

Kystverket er myndighet etter svalbardmiljøloven § 70 fjerde ledd ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Sysselmesteren vil likevel alltid ha det operative ansvaret og bistå med førsteinnsatsen ved et utslipp. Kystverket kan delegere myndigheten etter svalbardmiljøloven videre til Sysselmesteren i enkeltsaker og gjør dette for de aller fleste tilfeller av akutt forurensning.

Dersom en hendelse blir større enn det den enkelte klarer å håndtere, og beredskapen med Utvalg mot akutt forurensning (UA Svalbard) og depot-styrken ikke strekker til, vil Kystverket sette i verk og lede en statlig aksjon.