Endringer i Svalbardmiljøloven vedtatt


I dag er det vedtatt flere endringer i svalbardmiljøloven. Formålet med endringene er å redusere forstyrrelsen fra menneskelig aktivitet på dyrelivet og å sørge for gode og effektive beslutningsprosesser.

Publisert 23.05.2024

Stortinget har fastsatt innstramminger i reglene om isbjørn, forbud mot bruk av droner ved utvalgte fuglefjell og endringer i bestemmelsene om overtredelsesgebyr og opprydding.

I tillegg er det vedtatt hjemler for å kunne delegere myndighet til å følge opp ulovligheter og til å ta gebyr for private planforslag.

Endringene gjelder fra 1. januar 2025.

Mer informasjon om de nye reglene finner du her: Endringer i svalbardmiljøloven gir bedre beskyttelse for isbjørn og sjøfugl - regjeringen.no