Nye rutiner for alkoholkort


Sysselmesteren innfører nye rutiner for bestilling av kjøpstillatelse for alkohol (såkalt «alkoholkort») for nye innflyttere til Svalbard, med virkning fra 1. juli 2023. De nye rutinene gjelder kun for nye innflyttere, ikke for de som allerede har et alkoholkort per 1. juli 2023.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.06.2023

Inntil nå har det vært arbeidsgiver eller studiested som har sendt over lister til Sysselmesteren på personer som har flyttet til Svalbard og som søker om alkoholkort. Fra og med 1. juli 2023 vil det være den enkelte nyinnflyttede som må søke elektronisk om alkoholkort og som må legge ved bevis på arbeidskontrakt, studiebevis e.l.

Skjema for søknad om alkoholkort fra 1. juli 2023 finnes her:

Søknad om kjøpstillatelse alkohol

Merk at denne endringen ikke berører de som allerede er fastboende og har alkoholkort. Ved årsskiftet vil de som er registret i befolkningsregisteret (fastboende) automatisk få ustedt alkoholkort som kan hentes ut på Nordpolet. Ordningen ved å søke om alkoholkort gjelder altså de som flytter til Svalbard gjennom kalenderåret.

Om alkoholkort-ordningen
Personer som er innført i registeret for befolkningen på Svalbard (fastboende) kan be om å få utstedt kjøpetillatelse fra Sysselmesteren (såkalt «alkoholkort»). Øvrige nærmere definerte grupper, som for eksempel studenter med studieplass på Svalbard og andre personer, kan søke om alkoholkort hvis oppholdet på Svalbard har en varighet på minst 90 dager.

Personer som ikke er fastboende eller i en av de nevnte kategorier ovenfor, innvilges ikke alkoholkort. Anskaffelse av alkohol må derfor skje via fremvisning av flybillett på Nordpolet, eller ta med alkohol til rimelig forbruk ved innreise til Svalbard.