Pelslus på fjellrev på Svalbard


Antallet fjellrev på Svalbard med lus har nå øket betydelig siden den ble oppdaget fangstsesongen 2019-2020. Andelen med lus på fangstet rev sesongen 2021-2022 er så høy som 76 %, opplyser reveforsker Eva Fuglei i Norsk Polarinstitutt. Pelslus kan smitte mellom hund og rev og omvendt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.05.2022

Siden pelslus smitter mellom hundedyr er det viktig å følge med på om også  hundene i Barentsburg har pelslus. Bildene i dokumentet til høyre viser hvordan lus ser ut hos fjellrev, og det vil sannsynligvis se likt ut på hund.

- Vi vet ikke når, hvordan eller fra hvor fjellrev på Svalbard har blitt smittet av pelslus, men vi jobber med å undersøke opprinnelsen til smitten, det vi si hvor den kommer fra. Vi samarbeider med forskere og veterinærer i Canada om dette da det også er oppdaget samme luseart på fjellrev i Nunavut i Canada. Det er samme luseart på fjellrev på Svalbard og i Canada, opplyser Eva Fuglei.

Pelslus spres via direkte kontakt mellom dyr. Lusene liker ikke kulde, og overlever ikke lenge på døde dyr, men overlever fint nede i pelsen til rev og hund. Pelslus er artsspesifikk og smitter for eksempel ikke til mennesker, men fjellrev kan smittes fra andre hundedyr som vanlige hunder. I Canada har de sjekket om fjellrevlusa er samme art som hundelus i Canada, men det er ikke samme luseart.

- Derfor har vi en teori, hypotese, om at pelslus kan være smittet fra hunder på Svalbard til fjellrev på Svalbard. Fjellrev kan vandre fra Svalbard til Canada, de krysser havisen over polhavet til andre arktiske kontinenter og kan teoretisk smitte fjellrev i Canada, opplyser reveforskeren.

Se mer informasjon og illustrasjoner i vedlegg til høyre.

 

Last ned dokumenter