Viderefører karanteneplikten for tilreisende fra fastlandet


Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen på Svalbard viderefører plikten til 14 dager hjemmekarantene for alle tilreisende som kommer fra fastlandet til Svalbard. Virksomheter kan søke unntak for karanteneplikten for enkelte personer.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.03.2020

Administrasjonsutvalget i Longyearbyen lokalstyre vedtok i dag at alle som ankommer Longyearbyen arealplanområde via flyplass, havn eller på annen måte, etter reise fra fastlandet de siste 14 dagene, ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst til Svalbard. Vedtaket gjelder fram til 3. april og kan forlenges.

Sysselmannen har samtidig forlenget sin beslutning om at alle tilreisende til Svalbard som ankommer Ny-Ålesund, Barentsburg, Pyramiden. Svea eller Hornsund via flyplass, havn eller på annen måte ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Denne beslutningen gjelder fram til 3. april og kan forlenges.

Definisjonen av hjemmekarantene fremgår i de til enhver tid gjeldende nasjonale retningslinjer for hjemmekarantene.

Beslutningene er tatt for å forebygge og begrense smitte Covid-19, og beskytte sårbare grupper.

For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

Det vil være mulig å søke om unntak fra karantenebestemmelsene etter nærmere regler. Se vedtaket fra Administrasjonsutvalget i Longyearbyen lokalstyre og beslutningen fra Sysselmannen på Svalbard til høyre, for utfyllende informasjon om blant annet unntak fra karanteneplikten.

Søknad om unntak fra karanteneplikten for Longyearbyen sendes postmottak@lokalstyre.no.

Søknad om unntak fra karanteneplikten for Ny-Ålesund, Barentsburg, Pyramiden. Svea og Hornsund sendes til Sysselmannen på Svalbard på elektronisk søknadsskjema: https://www.sysselmannen.no/skjema/

I alle tilfeller er det virksomheten til den enkelte som må søke om unntak fra karanteneplikten.

Sysselmannen avgjør hvem som kommer inn under unntaket. Unntakene skal kun benyttes der det er strengt nødvendig. Utover dette gis det ingen dispensasjoner fra disse bestemmelsene.

Det gjøres oppmerksom på at sentrale føringer kan medføre endringer i unntaksbestemmelsene.