Skjema


Skjema Beskrivelse
A
Alkohol - alkoholkort Søknadsskjema for alkoholkort
Alkohol - import Søknad om import av alkohol til Svalbard
Alkohol - skjenkebevilling for hytte, camp, fartøy Søknad om skjenkebevilling til hytte, camp, fartøy mv.
Alkohol - tapt alkoholkort Melding om tapt alkoholkort
Alkohol - tilreisende med båt Søknad om kjøpstillatelse - individuelle tilreisende med båt til Svalbard
D
Drivstoffdepot Søknadsskjema for utsetting av drivstoffdepot
E
Ekteskap Skjema for søknad om prøvingsattest
Ekteskap Statlige blanketter
F
Fiskekort - garn Fiskekort for garnfiske
Fiskekort - stangfiske Fiskekort for fiske med stang og håndsnøre
Fredheim - jul og nyttår Elektronisk søknadsskjema for lån av Fredheim jul og nyttår.
H
Helikopterlandinger - rapportering Rapportering av helikopterlandinger etter gitt tillatelse.
Hund til Svalbard Søknadsskjema til Mattilsynet om ta med hund til Svalbard
J
Jakt og fiske - rapportering Elektronisk rapportskjema hos Inatur for jakt og fiske
Jaktkort - sel og svalbardrein Søknad om jakt på sel og svalbardrein
Jaktkort - småvilt Søknad om småviltjakt på Svalbard
Jakttrofeer Søknadsskjema for innførsel av jakttrofeer fra Svalbard
K
Kjøreseddel Søknadsskjema for kjøreseddel
M
Melding om hytter og kulturminner Melding om tilstand på hytter og kulturminner
Melding om oversjøiske cruise Meldeskjema for konvensjonelle, oversjøiske cruise
Melding om turopplegg for individuelle Meldeskjema for turopplegg på Svalbard for fastboende, tilreisende og forskere
Melding om turopplegg for turoperatører Meldeskjema for turopplegg for turoperatører på Svalbard
Melding til Sysselmesteren for Svalbard Sikker melding for sending av brev og dokumentasjon (sensitiv informasjon) til Sysselmesteren for Svalbard. Skjemaet keiver innlogging med MinID, BankID e.l.
P
Pass til barn og umyndige - fullmakt Fullmakt for søknad om pass og nasjonalt ID-kort til barn/umyndige
Politiattest Søknad om politiattest
R
Rapportering etter tur på Svalbard Rapporteringsskjema etter tur på Svalbard - antall dager i felt
Revefangst Søknad om revefangst på Svalbard
S
Seilingsrapport for dagsturtrafikk Seilingsrapport med informasjon om hvor skipet har vært, inkludert ilandstigninger og oppankringer, skal sendes inn per e-post til Sysselmannen før skipet forlater Svalbards farvann.
Seilingsrapport Svalbard Alle turoperatører skal sende inn seilingsrapport per e-post til Sysselmesteren, senest fire uker etter hver enkelt seilas. Rapporten skal vise hvor man har gått i land og hvor mange personer som har gått i land på hver enkelt lokalitet underveis på turen
Separasjon og skilsmisse Skjema for separasjon og skilsmisse
Separasjon og skilsmisse - utenlandsk Skjema for utenlandsk separasjon og skilsmisse
Snøskuterkjøring - rapportering fastboende Rapportering av bruk av snøskuter i nasjonalparkene
Snøskuterkjøring - søknad fastboende Søknad for fastboende om ferdsel med snøskuter til nasjonalparkene
Sone A - forhåndsmelding om ilandstigning Forhåndsmelding om ferdsel og ilandstigning i referanseområde for forskning - Sone A Øst-Svalbard
Sone A - rapportering om ilandstigning Rapporteringsskjema etter ferdsel og ilandstigning i referanseområde for forskning - Sone A Øst-Svalbard
Svalbards miljøvernfond - refusjon av miljøavgift Refusjonsskjema for avgift til Svalbards miljøvernfond - privatpersoner og arbeidsgivere
V
Vessel questionnaire Cruiseships sailing in Svalbard waters are obligated to submit the information requested in this form.
Virgohamna Søknadsskjema for tillatelse til ilandstigning i Vigohamna
Visum - forlengelse Søknad om forlengelse av besøksvisum
Visum - garantiskjema for besøk Skjema for økonomisk garanti for besøkende (UDI)
Våpen - lån av våpen - fastboende Lenke til skjema for søknad om løyve til lån av våpen for fastboende på Svalbard . Det må logges inn med ID-porten/MinID eller BankID får å benytte skjemaet.
Våpen - lån av våpen uten MinID Lenke til skjema for utlån av våpen for søkere uten ID-porten/norsk ID.
Våpen - utlånserklæring Utlånserklæring for lån av skytevåpen. Fylles ut av den som låner ut våpenet. Låntaker må ha våpenkort på et jaktvåpen eller et våpen i en høyere våpenkategori.