Førerkort


Hos Sysselmesteren på Svalbard kan du ta teoriprøve i alle klasser og fornye førerkort. 

Før du kan ta teoriprøven må du få godkjent søknad om førerkort. Dette gjøres elektronisk. Dersom du ikke har nødvendige tilganger for innlogging, kan manuell søknad leveres hos Sysselmesteren på Svalbard. Kontakt oss på epost firmapost@sysselmesteren.no for timebestilling av teoriprøver.

På vegne av Luftfartstilsynet gjennomfører vi også teoriprøver for drone. Kontakt oss på epost firmapost@sysselmesteren.no timebestilling.

Grunnleggende opplæring og oppkjøring
Praktisk kjøreopplæring for klasse S gjennomføres på Svalbard av en godkjent trafikkskole. Praktisk kjøreopplæring i øvrige klasser må gjennomføres på fastlandet.

Førerrett for klasse S – snøskuter
Førerett i klassene A, A1, B og T gir førerett i klasse S uavhengig av når føreretten er ervervet.

Fornyelse av førerkort
Førerkortet og førerkortklassene må fornyes innen utløpsdato. Ved fornyelse av førerkort må du ha med deg gyldig legitimasjon og førerkortet til Sysselmesteren.  Fornyelse av tunge klasser (minibuss, buss og lastebil) krever gyldig helseattest. Har bildet på førerkortet blitt for gammelt eller utydelig, tas nytt bilde hos Sysselmesteren.

Mistet eller gjenglemt førerkort
Har du mistet eller blitt frastjålet førerkortet, kan du melde det tapt eller gjenglemt ved å logge inn på Din side på nettsiden til Statens vegvesen for å hente ut midlertidig kjøretillatelse.

Utenlandsk førerkort på Svalbard
Person med utenlandsk førerkort som er gyldig i hjemlandet kan nytte slikt førerkort for vedkommende motorvogngruppe under hele oppholdet på Svalbard. Førerkortet må være av modell som kreves etter Wien-konvensjonen av 1968 om vegtrafikk.