Førerkort


Skal du ta teoriprøven, fornye førerkortet eller registrere kjøretøyet må du møte opp på Statens Hus i Longyearbyen.

Publisert 03.04.2019, Oppdatert 25.10.2023

Før du kan ta teoriprøven må du få godkjent søknad om førerkort. Dette gjøres elektronisk via Statens Vegvesens Svalbard servicekontor (se lenke til høyre). 

Grunnleggende opplæring og oppkjøring
Praktisk kjøreopplæring for klasse S gjennomføres på Svalbard av en godkjent trafikkskole. Praktisk kjøreopplæring i øvrige klasser må gjennomføres på fastlandet.

Førerrett for klasse S – snøskuter
Førerett i klassene A, A1, B og T gir førerett i klasse S uavhengig av når føreretten er ervervet.

Utenlandsk førerkort på Svalbard
Hovedregelen er at personer med utenlandsk førerkort som er gyldig i hjemlandet kan nytte slikt førerkort for vedkommende motorvogngruppe under hele oppholdet på Svalbard. Førerkortet må imidlertid være av modell som kreves etter Wien-konvensjonen av 1968 om vegtrafikk (se lenke til høyre).

Midlertidig unntak til og med 31. mars 2024
Sysselmesteren har besluttet følgende unntak fra kravet til utenlandsk førerkort på Svalbard gjeldende til og med 31. mars 2024:

Det gis unntak for førerkort som gir førerrett for personbil/klasse B, dersom førerkortet er utstedt i et land som er tilsluttet Genève-konvensjonen av 1949 eller Wien-konvensjonen av 1968 om vegtrafikk. Førerkortet må være gyldig i utstederlandet. Unntaket på Svalbard gjelder til og med 31.03.2024.

Førerrett for personbil/klasse B gir også førerrett for klasse S (snøscooter).

Dersom førerkortet ikke kommer inn under hovedregelen eller det midlertidige unntaket har en ikke gyldig førerett på Svalbard.

Oversikt over land som er tilsluttet Genève-konvensjonen av 1949 eller Wien-konvensjonen av 1968 finner du via lenker til høyre.