Førerkort


Skal du ta teoriprøven, fornye førerkortet eller registrere kjøretøyet må du møte opp på Statens Hus i Longyearbyen.

Publisert 03.04.2019, Oppdatert 25.03.2024

Før du kan ta teoriprøven må du få godkjent søknad om førerkort. Dette gjøres elektronisk via Statens Vegvesens Svalbard servicekontor (se lenke til høyre). 

Grunnleggende opplæring og oppkjøring
Praktisk kjøreopplæring for klasse S gjennomføres på Svalbard av en godkjent trafikkskole. Praktisk kjøreopplæring i øvrige klasser må gjennomføres på fastlandet.

Førerrett for klasse S – snøskuter
Førerett i klassene A, A1, B og T gir førerett i klasse S uavhengig av når føreretten er ervervet.

Utenlandsk førerkort på Svalbard
Innehavere av utenlandsk førerkort som er gyldig i utstederlandet kan nytte slikt førerkort tilsvarende førerkortklassene i førerkortforskriften kapittel 3, med unntak av klasse T, under hele oppholdet på Svalbard. Førerkortet må være utstedt i land som er tilsluttet Genèvekonvensjonen av 1949 eller Wien-konvensjonen av 1968 om vegtrafikk, og det må være av modell som kreves etter nevnte konvensjoner. Førerkort etter nasjonal modell fra land som er tilsluttet de ovennevnte konvensjonene aksepteres, dersom det medfølger en autorisert oversettelse til norsk eller internasjonalt førerkort.

Førerrett for personbil/klasse B gir også førerrett for klasse S (snøscooter).

Førerkort kan også aksepteres fra andre stater og er da gyldig for kjøring i inntil tre måneder på Svalbard. Førerkort aksepteres dersom det er i henhold til en av modellene fra konvensjonene og utstedt på et skandinavisk språk, eller engelsk, fransk eller tysk.

Internasjonalt førerkort godtas, sammen med et gyldig nasjonalt førerkort.

Se forøvrig forskriften. 

Oversikt over land som er tilsluttet Genève-konvensjonen av 1949 eller Wien-konvensjonen av 1968 finner du via lenker til høyre.