Tilreisende


Individuelle tilreisende på Svalbard plikter å sette seg inn i gjeldende regelverk. Individuelle reisende utenfor Forvaltningsområde 10 må melde turopplegget sitt til Sysselmesteren senest fire uker før planlagt tur og rapportere i etterkant av turen. Det stilles krav til søk- og redningsforsikring. 

Sysselmesteren gjør oppmerksom på nytt våpenregelverk fra 1. juni 2021. Les mer her.

Publisert 04.04.2019, Oppdatert 10.11.2023