100.000 kroner i bot for brudd på ferdselsforbud i fuglereservat


Et lokalt reiselivsselskap er ilagt et forelegg på 100.000 kroner for å ha overtrådt bestemmelsen om at all ferdsel i fuglereservater er forbudt i tiden 15. mai til 15. august. Forelegget er vedtatt.

Publisert 22.11.2023

I perioden 16. juni til 3. juli 2023 har en ansatt i reiselivsselskapet ved syv anledninger seilt et fartøy innenfor ferdselsforbudssonen ved Gåsøyane i Isfjorden.

- For overtredelsen ble reiselivsselskapet ilagt et forelegg på 100.000 kroner av Sysselmesteren. Selskapet har vedtatt forelegget, sier assisterende sysselmester Katharina Rise.