Søk om reinsjakt 2023


Fastboende på Svalbard kan fra 16. mai søke om reinsdyrjakt for høsten 2023. Jakttiden er fra 15. august til 20. september. Fristen for å søke fellingstillatelse er 15. juni.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.05.2023

Fellingstillatelse på svalbardrein blir bare gitt til personer som oppfyller alle disse kriteriene:

  • Fastboende på Svalbard. Det betyr at du er gyldig innført i befolkningsregisteret for Svalbard ved søknadstidspunkt og under jakta.

  • Kan dokumentere avlagt jegerprøve eller gyldig oppføring i Jegerregisteret. Utenlandske statsborgere skal tilfredsstille kravene til tilsvarende jakt i sitt hjemland.

  • Er fylt 18 år innen 15. august. Den som i løpet av dette kalenderåret fyller 16 år kan delta i jakt på svalbardrein i opplæringsøyemed når de har samtykke fra foreldre og er under forsvarlig tilsyn av jeger som har fylt 20 år og har utøvd jakt og fangst i minst tre sesonger.

Øvrige vilkår for deltakelse i reinsjakt må også være tilfredsstilt.

Er du utenlandsk jeger?
Alle som skal jakte på Svalbard må bestå jegerprøven. Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke avlegge jegerprøve dersom de kan dokumentere at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt bopelsland (jf. høstingsforskriftens § 15). Jegerregisteret vil gjennomgå aktuell dokumentasjon fra ditt hjemland for å kunne godkjenne deg som jeger. Send aktuelle opplysninger på e-post til jegerregisteret@brreg.no.

Se www.jegerregisteret.no for nærmere informasjon.

Søknad og trekning
Sysselmesteren bruker plattformen til www.inatur.no for søknad og trekning av reinsjakt. Vær oppmerksom på at du må registrere deg som bruker før du kan fylle inn søknad. Det er ikke anledning til å søke pr. e-post eller telefon.

Hvis du vil øke sjansene dine for å få fellingstillatelse, må du søke på alle de tre kortkategoriene (fritt dyr, simle/ungdyr og kalv) innenfor jaktområdet. Du kan også søke på flere jaktområder. Dette øker din sjanse for å få fellingstillatelse.

Du er kun med i trekningen på de jaktkort i de områdene du faktisk har søkt på.

Alle som får tildelt jakt på svalbardrein av Sysselmesteren vil motta melding om dette etter at trekningen er gjennomført. Sysselmesteren tar sikte på å gjennomføre trekningen i uke 27. Vi vil opplyse når dette er gjort på våre nettsider.

Du vil kun motta ett tilbud om jakt. Dersom du takker nei til dette, vil du ikke få et annet tilbud.

De som ikke får tildelt jakt, vil motta en e-post om dette.

Fellingstillatelse
Hver søker vil bare få tildelt én fellingstillatelse. Når du fyller ut søknaden, skal du prioritere hvilket område du ønsker jakt i og hva slags dyr du ønsker å jakte, enten fritt dyr, simle/ungdyr, eller kalv.

Tildelt jaktkort er personlig og kan ikke byttes eller overdras til andre jegere. Det er ikke anledning for å felle andres dyr. Kun den som er tildelt fellingstillatelse kan felle sitt tildelte dyr og kan ikke felle en annen jegers dyr.

Gebyr for å jakte på svalbardrein er kr. 100,- for årskalv og kr. 300,- for alle andre kategorier. Dersom du ikke betaler for din fellingstillatelse innen betalingsfristens utløp, vil du miste ditt tilbud om jakt.

Søknadsfrist for fellingstillatelse: 15. juni.
Jakttid: 15. august-20. september.