Midlertidig endring av forskrift om motorferdsel på Svalbard


Sysselmesteren på Svalbard har besluttet å midlertidig endre forskrift om motorferdsel på Svalbard. Endringene vil gjelde fram 1. juni 2023. Bakgrunnen for reguleringen er behovet for å beskytte leveområder og unngå forstyrrelser av isavhengige arter.

Publisert 07.03.2023

Forskriftsendringen vil medføre ferdselsrestriksjoner på Tempelfjorden og Billefjorden. Det åpnes for kryssing i korridorer og på korteste farbare rute. Forslaget om midlertidig endring av forskrift ble sendt på høring 02.02.2023.

Sysselmesteren mottok til sammen ni høringssvar. Sysselmesteren har blant annet mottatt innspill på at det bør åpnes en korridor fra Kapp Schoultz til Von Postbreen, og fra Rudmosepynten til Skottehytta.

Sysselmesteren har vurdert forslag til alternative traseer, men har konkludert med at korridorer som går inn til brefronten, ikke vil være i tråd med formålet med reguleringen som er å beskytte leveområdene og hindre forstyrrelse av de isavhenige artene.

I år er det nesten ikke sjøis, og Sysselmesteren mener det er viktig å beskytte de svært begrensa islagte områdene de isavhengige artene, som ringsel og isbjørn, har igjen.

Ved særskilt behov for kjøring i disse områdene, må det søkes om dispensasjon etter motorferdselsforskriften.

Ellers vises det til høringsbrev for ytterligere informasjon om kunnskapsgrunnlag og Sysselmesterens vurdering av behov for midlertidig endring.