Midlertidig innretninger for reiselivet vinter 2023

Midlertidig innretning i Brattlidalen. Foto: Jannike Wika/Sysselmesteren på Svalbard.

Sysselmesteren på Svalbard har også denne vinteren gitt reiselivsaktører tillatelse til midlertidige innretninger utenfor Longyearbyen planområde.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.01.2023

Midlertidige innretninger er telt og enkle meiehytter som skal brukes til dagsbesøk og overnattinger for reiselivets gjester.

Sysselmesteren har gitt 13 tillatelser for vintersesongen 2023, og vi har ved behandlingen av søknadene vurdert virkning på landskap, fauna, øvrig bruk av området og den samlede belastningen som innretningene og aktivitetene medfører for Svalbardnaturen.