Ferdselsforbud på Mariaholmen, Midterhuksletta og Eholmen

Sysselmesteren minner om at det er ferdselsforbud på Mariaholmen, Midterhuksletta og Eholmen i Van Mijenfjorden nasjonalpark mellom 15. mai og 15. august av hensyn til dyreliv. Forbudssonen strekker seg 100 meter fra land. Se kart i verneforskriften.

Publisert 10.06.2022

Sysselmesteren minner samtidig om at det i samme tidsperiode er ferdselsforbud i alle naturreservat for fugl på Svalbard. Alle forbudssonene er samlet i denne verneforskriften: Forskrift om nasjonalparkene Sør-Spitsbergen, Forlandet og Nordvest-Spitsbergen, om naturreservatene Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard, og om naturreservatene for fugl på Svalbard - Kapittel 2 Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservat.

Vi oppfordrer alle som ferdes i naturen på Svalbard til å vise ekstra hensyn i denne sårbare tiden for fuglene og at hunder må holdes i band.