Personkontroll av reisende til og fra Svalbard


Fra 6. mai får Sysselmesteren mulighet til å foreta ID-kontroll av reisende til og fra Svalbard med fly og båt. – Til å begynne med vil kontrollene være sporadiske, og i første rekke konsentrert om charterfly som kommer direkte til Svalbard fra utlandet, opplyser sysselmesteroverbetjent Stein Olav Bredli.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.05.2022

Reglene om personkontroll av reisende til og fra Svalbard er hjemlet i en egen forskrift til den nye grenseloven som trådte i kraft 1. mai i år.

- Det er nødvendig å få på plass personkontroll også på Svalbard, slik at vi er bedre rustet til å hindre blant annet grensekryssende kriminalitet, ivareta offentlig orden og andre nasjonale behov, og sikre oppfyllelsen av våre internasjonale forpliktelser, uttaler justis- og beredskapsminister Emilie Mehl.

- Sammen med regjeringens forslag om innføring av kontroll med vareførsel til og fra Svalbard, vil dette styrke norske myndigheters mulighet til å føre kontroll på øygruppen, sier Emilie Mehl.