Personkontroll av reisende til og fra Svalbard


Fra 6. mai får Sysselmesteren mulighet til å foreta ID-kontroll av reisende til og fra Svalbard med fly og båt. – Til å begynne med vil kontrollene være sporadiske, og i første rekke konsentrert om charterfly som kommer direkte til Svalbard fra utlandet, opplyser sysselmesteroverbetjent Stein Olav Bredli.

Publisert 05.05.2022

Reglene om personkontroll av reisende til og fra Svalbard er hjemlet i en egen forskrift til den nye grenseloven som trådte i kraft 1. mai i år.

- Det er nødvendig å få på plass personkontroll også på Svalbard, slik at vi er bedre rustet til å hindre blant annet grensekryssende kriminalitet, ivareta offentlig orden og andre nasjonale behov, og sikre oppfyllelsen av våre internasjonale forpliktelser, uttaler justis- og beredskapsminister Emilie Mehl.

- Sammen med regjeringens forslag om innføring av kontroll med vareførsel til og fra Svalbard, vil dette styrke norske myndigheters mulighet til å føre kontroll på øygruppen, sier Emilie Mehl.